«

Kindertandheelkunde

Het behandelen van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Ze kunnen om allerlei redenen angstig zijn, zoals de onbekende omgeving of onbekende tandarts, verhaaltjes van vriendjes, de houding van de ouders zelf, etc.

Om vertrouwen te winnen, maken kinderen tijdens hun eerste consultatie kennis met de tandarts, omgeving en het instrumentarium. Ook een goede uitleg en geruststelling naar de ouders toe is van groot belang.

Telkens als we het kind een goede uitleg geven over wat er gaat gebeuren, kijken we naar zijn eerste reacties en daarop spelen we dan verder in. Dit zijn de belangrijkste elementen om een goed vertrouwen en verstandhouding met het kind op te bouwen, en de behandeling optimaal te laten verlopen.

 

Kindertraumatologie

Trauma’s, zeker van definitieve elementen gebeuren meer dan de tandarts lief is.

Een snelle en vooral juiste behandeling is dikwijls essentieel voor het behoud van het getroffen element.
Goede kennis van de traumatologie, een juiste diagnosestelling en snel handelen zijn niet altijd evident. Elk trauma is anders en vraagt een aangepaste behandeling.

Meestal gaat het om jonge patiënten en tanden met een nog niet volledige wortelontwikkeling. Op het ogenblik van de trauma zelf is de patiënt geschrokken en de ouders zeker niet minder. Vaak zijn er bijkomende letsels aan lip en tong en zijn er schaafwonden in het aangezicht.
Geruststellen, luisteren naar het verhaal, geen details vergeten in de diagnose noch in de behandeling maken deze spoedgevallen dikwijls tot een uitdaging. Bovendien is een goede documentatie voor de verzekering van belang.
Een trauma moet vaak jarenlang opgevolgd worden en dat vraagt ook de nodige energie van zowel de patiënt als de tandarts.

«