Algemene tandheelkunde

Tandheelkunde (Odontologie) is het vakgebied dat zich met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden bezig houdt.

Bij Tandartsenpraktijk Zuid wordt uw gebit minstens een keer per jaar gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en op de algemene conditie van het gebit en tandvlees. Een geringe hoeveelheid tandsteen wordt direct bij de controle verwijderd. U krijgt advies over verdere tandzorg. Bij noodzaak tot meer specifieke zorg (bijvoorbeeld parodontitis, of chirurgische ingrepen), wordt u doorverwezen naar een van onze collega’s.

De behandelingen hebben uitsluitend plaats op afspraak.

Kindertandheelkunde

Het behandelen van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Ze kunnen om allerlei redenen angstig zijn, zoals de onbekende omgeving of onbekende tandarts, verhaaltjes van vriendjes, de houding van de ouders zelf, etc.

Om vertrouwen te winnen, maken kinderen tijdens hun eerste consultatie kennis met de tandarts, omgeving en het instrumentarium. Ook een goede uitleg en geruststelling naar de ouders toe is van groot belang.

Telkens als we het kind een goede uitleg geven over wat er gaat gebeuren, kijken we naar zijn eerste reacties en daarop spelen we dan verder in. Dit zijn de belangrijkste elementen om een goed vertrouwen en verstandhouding met het kind op te bouwen, en de behandeling optimaal te laten verlopen.

 

Kindertraumatologie

Trauma’s, zeker van definitieve elementen gebeuren meer dan de tandarts lief is.

Een snelle en vooral juiste behandeling is dikwijls essentieel voor het behoud van het getroffen element.
Goede kennis van de traumatologie, een juiste diagnosestelling en snel handelen zijn niet altijd evident. Elk trauma is anders en vraagt een aangepaste behandeling.

Meestal gaat het om jonge patiënten en tanden met een nog niet volledige wortelontwikkeling. Op het ogenblik van de trauma zelf is de patiënt geschrokken en de ouders zeker niet minder. Vaak zijn er bijkomende letsels aan lip en tong en zijn er schaafwonden in het aangezicht.
Geruststellen, luisteren naar het verhaal, geen details vergeten in de diagnose noch in de behandeling maken deze spoedgevallen dikwijls tot een uitdaging. Bovendien is een goede documentatie voor de verzekering van belang.
Een trauma moet vaak jarenlang opgevolgd worden en dat vraagt ook de nodige energie van zowel de patiënt als de tandarts.

Endodontie

Endodontie, ofwel wortelkanaalbehandeling (zenuwbehandeling/ontzenuwing van de wortel kanalen), is een behandeling waarmee door ontsteking beschadigde tanden gered kunnen worden en u snel van de kiespijn afgeholpen kan worden.

Het doel van de wortelkanaalbehandeling is de ruimte (het kanaal of de kanalen) waar zich vroeger de zenuw bevond, steriel te maken, dus vrij van bacteriën en dood weefsel, en deze ruimte zodanig op te vullen dat er geen (her)infectie meer kan plaatsvinden.

Andere behandelingen

Voor een advies, of behandeling van specialisten in chirurgische ingrepen, implantologie, parodontologie of orthodontie verwijzen we onze patiënten door naar collega’s in gespecialiseerde praktijken met wie we al vele jaren samenwerken.